Uchwyty do blach

Uchwyty – informacje podstawowe

DoLast Uchwyty do podnoszenia są rozwiązaniem problemu związanego z transportem blach i profili – mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zastosowanie uchwytów i zacisków podlega przepisom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normie PN-EN 13155. Ważne: Uchwyty do transportu ładunku należy dopasować do zakresu chwytania, ponieważ istnieje ryzyko wyślizgnięcia się ładunku. Jedna blacha może być bezpiecznie transportowana w pionie za pomocą jednego uchwytu.

Minimalne obciążenie uchwytu powinno wynosić 10% obciążenia roboczego.

Do transportu arkuszy w pionie należy stosować uchwyty wyposażone w dźwignię bezpieczeństwa. Do podniesienia blach leżących oraz ich odwrócenia stosuje się uchwyty z uchem wychylnym. Zasada działania szczęk uchwytu polega na wbijaniu się drobnych ząbków szczęki w powierzchnie blachy. Po stronie przeciwnej w ten sam sposób arkusz trzymany jest przez szczękę stałą lub płytkę dociskową dostosowaną do twardości podnoszonego materiału. Dzięki sprężynie dociskającej szczękę uchwyt pozostaje zakleszczony na podnoszonym elemencie do momentu zwolnienia dźwigni. Arkusz jest uwalniany tylko po zwolnieniu dźwigni bezpieczeństwa. Efekt samozaciskania jest wystarczający, jeśli grubość arkusza odpowiada roboczemu zakresowi uchwytu. W przypadku uchwytu o zakresie roboczym np. min. 10mm, zbyt cienkie arkusze, np. 6 mm wyślizgnęłyby się. Uchwyty do pionowego transportu arkuszy lub płyt nadają się zawsze tylko do przenoszenia pojedynczych elementów.

Do poziomego przenoszenia arkuszy stosuje się dwa rodzaje uchwytów: z blokadą oraz bez blokady. Dla cienkich arkuszy, które mogą się mocno wyginać lub wibrować, zaleca się modele z blokadą. Dla bezpiecznego transportu poziomego blach lub pakietów blach, zaleca się stosowanie Trawersy DoLast i 4 uchwytów. Dla blach suchych i polerowanych, dostępne są specjalne uchwyty, które mają silniejszy docisk, dla uniknięcia wystąpienia uszkodzeń posiadają gładkie i nierowkowane szczeki. Dla specjalnych profili, takich jak szyny, pakiety blach lub dwuteowników istnieją specjalne uchwyty, które pracują poprzez docisk kształtowy lub blokadę.

Istnieje możliwość zdalnego sterowania chwytakami próżniowymi przy zastosowaniu sprężonego powietrza. Znajduje ono zastosowanie w trawersach wyposażonych w cztery lub więcej chwytaków. Operator może wtedy sterować pracą wszystkich chwytaków jednocześnie. W przypadku operacji z chemikaliami oraz w temperaturze powyżej 50 ° C nie należy stosować standardowych uchwytów, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu.

Dostępne są specjalne uchwyty do stosowania w środowisku narażonym na chemikalia. Proszę o nie pytać.

Z uwagi na różne typy uchwytów, należy zawsze przestrzegać zasad z załączonej instrukcji obsługi dostarczanej wraz z uchwytem

Należy stosować wyłącznie uchwyty z czytelnymi tabliczkami identyfikacyjnymi zawierającymi dane takie jak nośność, zakres chwytania, przeznaczenie.

Uwagi dotyczące stosowania:

Uchwyty powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie tj. dokładnie naprzeciw siebie. Powierzchnia podnoszonych blach powinna być wolna od zgorzeliny, brudu, smarów i innych, zwłaszcza luźnych zanieczyszczeń. Przy podnoszeniu pionowym może być stosowany jeden lub dwa uchwyty do podnoszenia blach w pionie. W trakcie obracania lub przekręcania, dolna część blachy powinna pozostawać w kontakcie z podłożem. Przed operacją podnoszenia należy określić środek ciężkości, dzięki temu zapobiegniemy kołysaniu się blachy – przy długich blachach stosuj po dwa uchwyty.

Pod zawieszonym ładunkiem i w jego obrębie nie powinna się znajdować żadna osoba.

Uchwyt, przed oddaniem do eksploatacji i po każdej naprawie, powinien być sprawdzony przez osobę kompetentną. Szczegółowe badanie należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz do roku. W przypadku, gdy uchwyt jest intensywnie używany, zaleca się, aby okres między inspekcjami był krótszy niż 3 miesiące.

Wszystkie elementy jak sworznie, obudowa, sprężyny oraz szczęki należy sprawdzić pod kątem deformacji, ubytków i ewentualnych pęknięć. Jeśli szczęki w uchwycie zostały stępione lub ułamany pojedynczy ząb, należy wymienić całą część, gdyż nie będą się one równomiernie wbijać w blachę. Należy również sprawdzić napięcie sprężyny. Zużyte części należy wymienić na właściwe dla danego modelu, zamienniki mogę nie spełnić technicznych wymagań. Tylko oryginalne części zapewniają właściwe funkcjonowanie uchwytów.

Do 80 – uchwyt do blach w pozycji pionowej z dźwignią zwalniającą szczęki

Uchwyty typu Do 80 dostępne są aż do nośności 30.000 kg

Jest możliwość zamówienia uchwytów z wyższym zakresem chwytania – do grubych blach.

Uwaga: W zależności od kąta nachylenia uchwytu następuje redukcja jego tonażu. Przy doborze proszę kierować się poniższym wykresem.

Aby bezpiecznie podnosić arkusze blach, należy znać lub określić ich twardość w HRC, typowe uchwyty stosowane są do blach poniżej HRC37.

Do 81 – uchwyt do blach w pozycji pionowej z uchem wychylnym

Uchwyty typu Do 81 dostępne są do nośności 30.000 kg

Jest możliwość zamówienia uchwytów z wyższym zakresem chwytania – do grubych blach.

Uwaga: W zależności od kąta nachylenia uchwytu następuje redukcja jego tonażu. Przy doborze proszę kierować się poniższym wykresem.

Do 24/K – uchwyt z uchem wychylnym do grodzi ze zdalnym odblokowaniem dźwigni

Uchwyt umożliwia obracanie grodzi o 90º. Może on być zdalnie odblokowany, co oznacza, że po podniesieniu i ustawieniu grodzi może ona zostać zwolniona z uchwytu, gdy ten znajduje się poza bezpośrednim zasięgiem operatora.

Uchwyt do blach w pozycji pionowej z uchem wychylnym Do 81/T

Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej

W przypadku transportu blach w pozycji poziomej nie wolno stosować tylko 2 uchwytów, gdyż istnieje ryzyko, że ładunek będzie się huśtał i nadmiernie przechylał. Zabrania się przebywania pod przenoszonym ładunkiem.

UWAGA !

W zależności od kąta nachylenia uchwytu (w trakcie podnoszenia) następuje redukcja tonażu

Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej Do 90 FHX

Uchwyty do transportu w pozycji poziomej stabilnych blach , pakietów blach i stali. Uchwyty są zawieszone na odpowiednich zawiesiach, które na życzenie dostarczymy i mocowane w trzech lub czterech punktach ładunku.

* dostępne również z zakresem chwytania od 0 do 100 mm.

Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej Do 90 FHX- V antyskrętny

Ten uchwyt do transportu poziomego wyposażony jest w sprężynę istotnie ułatwiającą pozycjonowanie i stabilnie utrzymującą uchwyt w punkcie mocowania.

Uchwyty do transportu w pozycji poziomej Do 90/T

DoLast uchwyt wielozadaniowy

Do 83 – Wielozadaniowy uchwyt do blach z prostym otwieraniem

Uchwyty do podnoszenia ładunków o szerokim zakresie chwytania. Szybko, prosto i bezpiecznie. Szeroki zakres chwytania pozwala na ich stosowanie w najróżniejszych zadaniach transportowych – do konstrukcji stalowych i maszynowych, podnoszenia obrabiarek i instalacji technologicznych oraz podczas spawania i instalacji wszelkiego rodzaju komponentów. Dzięki sprężynie dociskającej szczękę uchwyt pozostaje zakleszczony na podnoszonym elemencie do momentu jej zwolnienia. Uchwyty o nośności do 2,0 t wyposażone są w łańcuchy ogniwowe, zaś uchwyty z wyższą nośnością są wyposażone w łańcuchy płytkowe.

Dla uchwytów do 1,25t szczęki mogą być wykonane z warstwą

Do 12 Uchwyt do profili

Podlega blokowaniu w pozycji otwartej lub zamkniętej. Stosowany jest do transportu profili w pozycji poziomej. Ucho znajduje się w środku ciężkości uchwytu.

Jest bardzo uniwersalny, może być stosowany parami. Wersja z uchem wychylnym nadaje się szczególnie do podnoszenia konstrukcji stalowych przy pomocy pary uchwytów.

Do 13 – uchwyt do transportu dwuteowników

Idealny dla transportowania dwuteowników różnego typu. Dzięki silnemu dociskowi, uchwyt świetnie się nadaje do odwracania profili.

Do 13 L– uchwyt do transportu dwuteowników i składowania ich w poziomie

Szczególnie nadaje się do transportu poziomego, składowania i ładowania profili na samochody.

Do 13 i – uchwyty wewnętrzne do transportu dwuteowników

Uchwyt do dwuteowników działający na zasadzie wewnętrznego zakleszczenia. Dzięki wewnętrznemu chwytowi profile mogą być ustawiane blisko siebie.