Trawersy

Trawersy – podstawowe informacje

Dla trawers wiążącymi przepisami są PN-EN 13155 i Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.

Trawersy i uchwyty do podwieszenia na haku dźwigowym, na kratownicy lub stanowiące element nośny dźwigu wykonywane są zgodnie z DIN 15018 przez certyfikowanych spawaczy. Trawersy muszą być regularnie, w terminach zależnych od intensywności pracy, kontrolowane, przynajmniej jednak raz do roku przez uprawnionego specjalistę. Inspekcja taka oparta jest na DIN 15409 (urządzenia podnoszące, sprzęt podnoszący, monitorowanie użytkowania). Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę Dolezych. Jako producent trawers i urządzeń podnoszących gwarantujemy właściwe wykonanie wszelkich wymaganych prac.

Centralne zamocowanie ładunków na trawersach:

jeśli trawersa nie jest zawieszona centralnie nad punktem ciężkości ładunku, może on ześlizgnąć się z urządzenia trzymającego.

Nierównomierne obciążenie trawersy tworzy zagrożenie! Kąt nachylenia dwóch cięgien trawersy nigdy nie powinien przekraczać 60º

Przekroczenie tego kąta wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. Naprężenie pojedynczego cięgna zwiększa się ponad całe obciążenie pochodzące z ładunku. Trawersy DoLast pozwalają na pracę przy niskich wysokościach podnoszenia, co umożliwia stosowanie ich w niskich pomieszczeniach.

W przypadku długich ładunków kąty nachylenia urządzeń podnoszących mogą być zupełnie pominięte. Pod trawersami ładunek musi być podwieszony tak, aby nie mógł się nadmiernie wyginać co mogłoby grozić wysunięciem ładunku i wypadkiem.

W przypadku trawers Do-Last można uniknąć niedozwolonych kątów nachylenia.

W przypadku stosowania trawersy DoLast, używa się zawsze pełnej nośności zawiesi, ponieważ są one zawieszone pionowo.

Dźwiganie z odwrotnym kątem nachylenia jest niedopuszczalne. Zawiesia mogą się wyślizgnąć pod wpływem obciążenia.

Trawersa Do310, stała.

Trawersy Do-Last o wyższym udźwigu i większym zakresie pracy – tylko na specjalne zamówienie.Możliwość wykonania trawersy w oparciu o Państwa projekty.

Zgodnie z EN 13155 pkt.5.1.5. nieużywane trawersy powinny być właściwie składowane. Na życzenie oferujemy wyposażenie do składowania.

Do315 – Trawersa przestawna

Nie do wszystkich zastosowań wystarczą standardowe rozwiązania: Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą w projektowaniu trawers.

Do 311 – Trawersa Stała H

  • nieprzestawna

  • z jednym punktem zawieszenia

  • 4 haki z zabezpieczeniem (wychylne)

  • na życzenie wyposażony także w haki obrotowe

Do 316 – Trawersa H

  • przestawna

  • 4 haki z zabezpieczeniem

  • ( wychylne lub obrotowe)

Powyższa trawersa DoLast dostępna jest z jednym punktem zawieszenia i 4 wychylnymi hakami. Wykonanie z solidnych profili stalowych z 2 przestawnymi belkami poprzecznymi i 2 nakładkami. Na czas transportu możliwy demontaż belek poprzecznych. Dostawa z kompletnymi belkami poprzecznymi, tabliczką znamionową i oznaczeniem dopuszczalnego obciążenia roboczego.

Do312 – Trawersa do palet siatkowych

Projekt opracowano z myślą o indywidualnym transporcie palet siatkowych. Trawersa posiada dwa stałe oraz dwa obrotowe zaczepy połączone z belką. Wymiar zaczepu może być dopasowany indywidualnie do górnej ramki pojemnika.

Do111 – Trawersa ramowa

  • spawana rama stalowa

  • z zawiesiem łańcuchowym 4 cięgnowym

  • z hakiem z uchem lub obrotowym z zabezpieczeniem na każdym rogu

Trawersy krzyżowe

Do 209

Z 4 hakami spawalnymi YAS z zabezpieczeniem, dla Big Bagów

Do 210

Z 4 zabezpieczeniami dla Big Bagów, co umożliwia łatwy i szybki montaż.

Do 211

Z zawiesiem łańcuchowym 4-cięgnowym lub z uchwytami punktowymi dla podnoszenia palet siatkowych, Big bagów itd.

Do 216 Trawersa obrotowa

Zawieszenie jednopunktowe, ręczna regulacja szerokości, z zawiesiami pasowymi bezkońcowymi Dolezych. Trawersy obrotowe DoLast o większym udźwigu mogą być wyposażone w silniki elektryczne. Dla dokonania obrotu mechanicznego potrzebne są 2 osoby, dla elektrycznego obrotu potrzebna jest tylko jedna osoba.

Do 216 Trawersa obrotowa z napędem elektrycznym

Brak wiedzy, jak obchodzić się z ciężkimi elementami o dużych rozmiarach to nagminnie popełniany błąd. Ładunki są często poruszane lub obracane przy pomocy niewłaściwych narzędzi. Niewiele trzeba, aby nastąpił wypadek. Lepiej więc zapobiegać. Stosujcie Państwo trawersy obrotowe DoLast, przy pomocy których wartościowe ładunki mogą być profesjonalnie, swobodnie obracane i poruszane.