ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE

Zastosowanie stali o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 800 MPa spowodowało, że tradycyjnie stosowany łańcuch (klasy N) D=20 mm został zastąpiony łańcuchem o D=10 mm tj. trzykrotnie lżejszym. Są to zawiesia łańcuchowe trwałe o szerokiej gamie zastosowań.
Ponadto zawiesia wyposażne w haki skracające zwiększyło ich przydatność przy pracach remontowo-montażowych, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z rozmieszczeniem punktów zaczepienia na różnych wysokościach lub ograniczoną wysokość podnoszenia.

Zawiesia - typowe wykonania:

o obwodzie
zamkniętym
jednopętlowe
także z hakiem
skracającym
dwupętlowe
z pętlą
przesuwną


Istnieje możliwość zakończenia łańcuchów w formie: haka z zabezpieczeniem
- haka typu BK
- haka kontenerowego
- ogniwa równoległego
Nośność zawiesi wielocięgnowych:
Roz-
miar
łańcu-
cha
[mm]
jedno-
cięgnowe
dwucięgnowe
trzy i czterocięgnowe
β = 0
0 ≤ β ≤ 45°
45° ≤ β ≤ 60°
0 ≤ β ≤ 45°
45° ≤ β ≤ 60°
06
1,12
1,6
1,12
2,36
1,7
07
1,5
2,12
1,5
3,15
2,24
08
2,0
2,8
2,0
4,25
3,0
10
3,15
4,25
3,15
6,7
4,75
13
5,3
7,5
5,3
11,2
8,0
16
8,0
11,2
8,0
17,0
11,8
20
12,5
17,0
12,5
26,5
19,0

powrót na górę