ZAWIESIA ŁĄCZONE

Zawiesia poliestrowe łączone wykonane są na zasadzie połączenia zawiesi poliestrowych z elementami metalowymi.