PRZYRZĄD POMIAROWY NAPIĘCIA PASA MOCUJĄCEGO ŁADUNKI


Uzyskaną przy pomocy elementów napinających siłę można odczytać przy pomocy naszego przyrządu do pomiaru siły napięcia DoMess 3.