LISTWY KOTWICZNE

Listwy kotwicze stanowią istotny element zabezpieczenia ładunku wewnątrz skrzyni załadunkowej pojazdu. Mają one na celu skrócenie przestrzeni załadunkowej tak, by blokować ew. przesuwanie się przewożonego towaru. Są one niezbęne wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zabezpieczenia ładunku np. przy pomocy pasów mocujących lub jako uzupełnienie takiego zabezpieczenia.Listwy kotwiczne można stopsować gdy:

- odległość między burtami wynosi 2,4-2,52 m.
- grubość burt aluminiowych max. 40mm