Tak zwane pasy pięciotonowe zakończone hakiem profilowym oferujemy w dwóch wersjach (jednoczęściowe lub dwuczęściowe), zgodnie z: EN 12195-2.

Pasy wg EN - nazwa handlowa DoZurr są aprobowane przez europejskie policje. Na etykiecie tych pasów jest nr powyższej normy. Wykonane są one z taśmy o współczynniku bezpieczeństwa 3 i max. wydłużeniu 5%.