Pasy o szerokości taśmy 50 mm służą najczęściej do poprzecznego opasania ładunków. W tabelach oprócz dopuszczalnego obciążenia pasów (LC) podajemy ich nominalne napięcia SHF, uzyskane dzięki zadziałaniu na rękojeść siłą STF=50 kG.

Prezentowany powyżej pas DoMulti dzięki opatentowanej konstrukcji dysponuje dwukrotnie wyższą zdolnością dociskania ładunków do podłogi pojazdu. Pozwala to ograniczyć liczbę pasów do zabezpieczenia ładunku i czas mocowania.